Husz Ildikó

Husz Ildikó
CV letöltése

TK Tudományos Csoport

Tudományos főmunkatárs (TK Gyerekesély)
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: Gyerekesély-kutató Csoport
 • E-mail: husz.ildiko@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 5222
 • Épület: T (Emelet, szobaszám: 0.36)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

családszociológia, demográfia, társadalmi egyenlőtlenségek, gazdaságszociológia

Kiemelt publikációk
 • Husz, I. (2013): “It’s so little money you could make as much at home”. Options for work in an impoverished rural region of high unemployment. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy. Vol 4. No.1. 33-54.
 • Czakó Á. - Husz I. - Szántó  Z. (2011): Meddig nyújtózkodjunk? A magyar háztartások és vállalkozások pénzügyi kultúrájának változása a válság időszakában. BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft., Budapest.

 • Husz I. (2011): Alacsony végzettség – sok gyerek? A magas termékenység néhány területi és etnikai aspektusáról. Demográfia 1: 5-22.

 • Husz I. (2008): Ethnic effect? Structural effect? Childbirth Among Roma and Non-Roma Women of Low Educational Level in Hungary, European Population Conference, Barcelona. Conference Papers. http://epc2008.princeton.edu/download.aspx?submissionId=80468, 2008

 • Husz I. (2006): Iskolázottság és a gyermekvállalás időzítése, Demográfia 49(1): 46-67.

 • Csizmady A. - Husz I. szerk. (2004): Település- és városszociológia szöveggyűjtemény, Gondolat Kiadó, Budapest, 2004

 • Husz I. (2002): Család és társadalmi reprodukció a 19. században, Osiris Kiadó, Budapest

 • Husz I. (2001): Az emberi fejlődés indexe, Szociológiai Szemle 2:72-83.

 • Husz I. (2001): Regionális különbségek Magyarországon. Kísérlet a területi különbségek bemutatására az emberi fejlődés indexe alapján, Lengyel Gy. (szerk): Indikátorok és elemzések. BKÁE Bp. 77-85.

 • Husz I. (2000): Az angolszász családtörténeti kutatások és hatásuk a magyarországi történeti demográfiára, Szociológiai Szemle 2:81-104.

 • Husz I. (2000): Apáról fiú(k)ra. örökösödési jogszokások és gyakorlat Zsámbékon a 19. század első felében, Korall Társadalomtörténeti folyóirat 2: 5-22.